Hoppa till sidans innehåll

Organisationsplan


Informationen nedan är inte aktuell.

 
Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 4 ledamöter och 2 suppleanter. 
 

 
 

Ordförande: Lasse Broström 
Här finns kontaktlista på styrelsens medlemmar. 
Styrelsen är ansvarig för organisationsplanen.
Styrelsen är också ansvarig för att övervaka att klubbens stadgar efterlevs.
Här finns protokoll från styrelsemöten. 
Ansvarsområden:
- Ansvarig för hela verksamheten
- Utvecklingsansvarig
- Driva verksamheten enligt klubbens visioner
- Övervaka undergruppernas verksamhet
- Fortlöpande bokföring
- Hålla koll på ekonomin
- Budgetansvarig
- Delta på orförandekonferanser för SVBF
- Ansvarig för organisationsplan med befattningsbeskrivning
- Rekrytering undergrupper
- Rekrytering tränare.

 

Tränar, tränings och spelarutveckling
Tränar, tränings och spelarutvecklingsgruppen jobbar med tränar och spelarutvecklingsfrågor rörande barn, ungdom och seniorverksamheten för volleyboll. Gruppen består av klubbens tränare.

 
 


 Sammankallande: Lasse Broström och Elin Warner        
Ansvarsområden:
- Planera utveckling av seniorverksamheten
- Planera utveckling av motionsvolleyverksamheten
- Planera utveckling av barn och ungdomsverksamheten
- Planera materialinköp för volleybollverksamheten, beslut fattas av styrelse 
- Delta i budgetarbetet för barn, ungdom och senior gällande volleyboll
- Planera träningstider 
- Planera SM-satsningar/träningar
- Bestämma halltider, bokas på kansli
- Upprätta rekryteringsplan för tränare
- Utveckling av mentorstöd för tränare
- Upprätta övningsbanker 
- Spelarrekrytering, spelarkontakt
- Planera gemensamma träningar typ bollpass, passarträningar mm
- Samordning/likriktning av teknikutvecklingen över alla träningsgrupper
- Planering av fadderverksamhet 
- Spelsystem för volley 2000 och 6-manna
- Toppning i ungdomslag (när och hur)
- Omhändertagande av nybörjare 
- Övergångar kidsvolley -> volley 2000 -> 6-manna
- Specialisering av spelare (när och hur)
- Statistik
- Fys-träning i olika åldrar
- Redovisa studiecirklar till utbildningsansvarig
- Planera utbildningsbehov för tränare och domare
- Anmäla utbildningsintresse till styrelsen 


Tränarstöd ungdom 
Tränarstödsgruppen för ungdom har ansvar för planerande av resor till ungdomstävlingar för volleyboll och för att sprida nyhetsinformation rörande barn, ungdomsverksamheten på hemsida och till tidningar. Gruppen består av klubbens lagledare för barn och ungdomslagen. Engagerade föräldrar är också välkomna att delta i gruppens verksamhet. 
 

 Sammankallande: 

 
 Övriga medlemmar är ungdomslagledare och engagerade föräldrar.
 Gruppen är ansvarig för ungdomspolicyn och drogpolicyn.

 Här finns protokoll från gruppens möten och här kan man hitta alla lathundar och här även diverse  hjälpmedel.
Ansvarsområde  

- Ansvarig för ungdomspolicyn och drogpolicyn  
- Planera gemensamma resor till ungdomsturneringar
- Upprätta verksamhetsbeskrivning över barn, ungdom verksamheten
- Sköta PR kontakter med media samt nyhetsrapportering till hemsidan gällande barn och ungdoms verksamheten
- Rekrytering ungdomslagledare
- Planera utbildningsbehov för barn och ungdomslagledare
- Planera gemensamma föräldrarmöten
- Föra minnesanteckningar som skickas till styrelse och läggs ut på hemsidanArrangemang senior och ungdom
Arrangemangssgruppen för senior och umgdom har ansvar för planerande av egna arrangemang: hemmamatcher för nationellt seriespel, VolleyLigan och barn och ungdomstävlingar för volleyboll t ex serie A och SVC. Beacharrangemang ingår inte i gruppens ansvar. 

 
Huvudansvarig: Patrik Langsmo

Els-Marie Tidelius är ansvarig för arrangemang VolleyLigan och Funktionärsschemat för seniorhemmamatcher.

Gruppen är ansvarig för lathund sammandrag   

    
Ansvarsområden:
- Planera hemarrangemangen för barn/ungdomstävlingar gällande volleyboll  (Nationelt seriespel, volleyLigan, SVC, serie A, ev poolfinal mm)
 - Uppgörande av funktionärsscheman för seniorhemmamatcher 
- Inköp till kiosken i Brunnsängshallen
- Ansvarig för material i Brunnsängshallen (pärmar, siffervändare, sekretariat, ljud, flagga mm)
- Ansvarig för Lathund sammandrag 
- Samordna runt omkring-aktiviteter för seniorlagens hemmamatcher (matchprogram mm)
- Ordna speaker & DJ till matcherna (gäller allsvenska) 
- Upprätta plan för publikrekrytering för hemmamatcher 
- Ställa iordning arenan (sekretariat, kiosk, flagga, funktionärsschema, stolar, sponsorskyltar, speakerbås)
- Sköta hotline-rapporteringen (Elitkval, Landskamper)
- Organisera bollrullare till de eventuella elitkvalmatcherna
- Rekrytering seniorlagledare
- Planera utbildningsbehov för barn, ungdoms,motion och seniorlagledare rörande arrangemang 
- Föra minnesanteckningar som skickas till styrelse och läggs ut på hemsidan   
Utbildning
Har hand om utbildningsverksamheten.

 

Ansvarig: Vakant

    
Ansvarsområden:
- Hålla kontakten med SISU
- Hålla sig uppdaterad om utbildningstillfällen som SISU erbjuder
- Redovisa studiecirklar till SISU
- Lyssna av med tävling och ungdomsgrupp vilket behov av utbildning de har
- Planera och boka in utbildningstillfällen
- Avlägga rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte
 


Kansli
 

 
 


Ansvarig: VAKANT 

Hemsidesnickrare är Els-Marie Tidelius och Lasse Broström.  
Administratör för webbhotellet är Els-Marie Tidelius
Bilder som ska läggas upp på hemsidan skickas till This is a mailto link
Bildmailboxen rymmer max 2 G och tar emot max 10 M per sändning.
Kansliet är ansvarig för webbhotell guiden.

Henrick Engberg ansvarar för redovisning av aktivitetsbidragen


Ansvarsområden:
- Administrera medlemsregister
- Ansvara för medlemsutskick
- Administrera webbhotell för lagring av bilder och uttag av e-post addresser
- Beställa material efter önskemål från tävlings- och ungdomsgrupp 
- Hålla koll på att alla betalt medlemsavgift samt skicka påminnelser
- Boka halltider efter att tävlings- och ungdomsgruppen gjort upp ett schema
- Redovisa LOK-aktiviteter till kommunen
- Tömma brevlådan, sortera posten
- Göra upp städschema för klubblokalen
- Avlägga rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte
- Uppdatera hemsidan
- Nycklar
  


Beachvolley

Beachvolleygruppen ansvarar för tränar och teknikutvecklingsfrågor rörande ungdom och senior. Gruppen ansvarar också för drift och underhåll av beachvolleybollplanerna på Mälarbadet
 


Ansvarig: VAKANT 
 
Ansvarsområden:
- Ansvara för träningstider på Mälarbadet samt schema för detta. 
- Planera utbildningsbehov för domare
- Teknikutvecklingsfrågor rörande beachvolleyboll för ungdom (3-beach) och senior 
- Delta i budgetarbetet för beachvolleyverksamheten
- Underhåll av beachplaner inklusive sand stolpar, nät och linjer 
- Planera och ansvara för Upp och Nedtagning av näten på Mälarbadet
- Utveckla verksamheten på Mälarbadet
- Anmäla utbildningsintresse till utbildningsansvarig
- Avlägga rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte

  

Mälarbadet kiosk 

 
 


Ansvarig: VAKANT 

 
Ansvarsområden:
- Ansvara för kiosken på Mälarbadet
- Inköp varor
- Kassa 
- Göra schema för kiosken
- Ansvara för sommarjobbare till kiosken, hålla kontakten med kommunen
- Regler för bolluthyrning/låning
- Underhåll av kiosken
- Arbetsbeskrivning kiosken

Sponsring
 

 
 


Ansvarig: VAKANT För närvarande ingen som jobbar med sponsring

 
Ansvarsområden:
- Hålla kontakten med nuvarande sponsorer
- Skaffa nya sponsorer
- Ordna sponsoraktiviteter
- Uppfylla de av styrelsen budgeterade målen för sponsorverksamheten
- Avlägga rapport till styrelsen inför varje styrelsemöte
- Ansvarig för att ta fram matchprogrammet
- Hålla god kontakt med våra sponsorer

 

Uppdaterad: 28 MAR 2017 21:21 Skribent: Elsa Maria Tidelius

Postadress:
Södertelge VBK - Volleyboll
Telgehusvägen 2
15250 Södertälje

Kontakt:
Tel: 0855068900, 0855060279
E-post: sodertelgevolley@tel...

Se all info

 Sportringen Q-Corner Craft

LT_logo_clean

 10557429_673379189411544_3150345546263348843_n